524957_10151435461444190_1587181980_n  ni yo ri do


h t 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSC_0218

Lâng-kheh i tī chia, bē kì-chit chah--tńg-khì...

DSC_0216  

Engiok 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 hi20130101

 

 hi20130101b

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

aitaibun0002.jpg  2013 te 1 pai

  Co-editor Toa-hoe!

 

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

美國發粿

 

菜頭的皮有兩iân,內底hit iân--起來,khǹg入去大鼎sa̍h予熟,hôo--起來才閣khǹg落去滷鼎滷半點鐘,菜頭會足入味。菜頭hôo--起來,beh khǹg入去おでん[1]鼎的時,有一个40幾歲人,騎一台真古錐的跤踏車,對攤á頭前過去。菜頭攏khǹg好勢--ah,伊閣se̍h轉來,騎來攤á頭前。

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

abon27

chit-phiN tioh Tai-lam bun-hak-chiong te 2 mia ~  OH YE~~

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Dec 06 Thu 2012 22:59
  • iibyo

483594_488391954517238_544977557_n  iibyo


h t 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

麻油雞  mau-yu gei


h t 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()