a01.png

 

Manga "ユリア100式" (泛用人型少女100式)

todau 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sang.jpg

Sia NEWS sang T-shirt !!!

tui chit-ma khai-si .....

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

P1010079.JPG

Ûiⁿ--ê sī bat chi̍t-kho͘ kiān, mā káⁿ lâi chia hām lâng kóng Tâi-gí-bûn...

Engiok 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()

20087211121.jpg8.7 chui-chai

koan-im-ma khia leng lai kiu!

chit pai lai ka

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

a.jpg  勿會曉e人先看這~~~

 學會曉就會使開始寫 Ai Tai-bun NEWS a!

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


aitaibun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

寫中文的台灣文學作家們, 請出知名度最高,

大師級的小說家黃春明先生, 精心設計一部

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

93c65643812def727496fa5ae28f629f.jpg

STAR BUCKS e B ho lang "kan" khi a !!!


Abonlais 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • May 27 Wed 2009 21:28
  • B

b.jpg 

 

» Ch

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

guns-n-roses-chinese-democracy-lyrics.jpg  1980's~ 1990's chin chhut-mia e Band

"Guns N' Rose"

12/11 be lai Taioan chhiuN.

todau 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 21881.jpg 

八田與一 (Hatta Yoichi) e ko-su

phah cho Anime tian-iaN,

todau 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

G-point mouse

G-Tiám ê niáu-tshú

 

kkkk1207123 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

aitaibun0002.jpg 12 goe 19 lan ATB NEWS

beh lai khui Co-editor Toa-hoe!

Sia-tiuN e chhiaN tak-e lim kapi~~

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

nge2001.jpg

Evangelion 2.0 (新世紀福音戰士 2.0)

Taioan 10/16 be cho.

todau 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

aitaibun0002.jpg ATB NEWS 2010 te 2 pai Toa-hoe

tang-si : 2010ni 7 goe 18 

              tiong-tau 11:00

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()