Iáu bōe tiám-chhài tō í-keng pâi-kah kui-tè toh. Chhóng--sī, hiam kah sí-bô-lâng.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

    全站熱搜

    aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()