IMG_4910

Iau-siū tōa-chiah...

 

IMG_4915

M̄-chai sī siáⁿ-khoán ti-tu?

 IMG_4932

Tī e̍k-leng-á o͘-pe̍h-sô, ē kiaⁿ--sí...

la-gia_1  

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()