Tī kàu-tn̂g ê tē-ki chhōe-tio̍h koaⁿ-chhâ, kut-thâu sàng khì kàm-tēng. Pope kóng he sī St. Paulo tâi tī hia.

 

 

 

 

 

http://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Vatican-Archaeologists-Believe-They-Have-Found-The-Mortal-Remains-Of-St-Paul-In-A-Rome-Basilica/Article/200906415322920?lpos=World_News_First_World_News_Article_Teaser_Region_4&lid=ARTICLE_15322920_Vatican_Archaeologists_Believe_They_Have_Found_The_Mortal_Remains_Of_St_Paul_In_A_Rome_Basilica

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()