015.jpg

Goán tau pn̄g-toh-téng ta̍k-tǹg it-tēng lóng ē chhoân ê chhài-sek, sì-kha-á-thng.

 

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()