Bí-kok Lâm-Carolina ê chóng-tok sit-chong 1-lé-pài, hō͘ lâng hoat-hiān sī cháu khì A-hiân-tì-nà mô͘-hui. Kin-ná-ji̍t i sêng-jīm sī tī hia ū 1-ê hóe-kè.

 

 

 

 

 

 

米國南巧濁來電个總督失蹤蜀禮拜, 互人發現是去亞玄致電摩非. 今仔日伊承認是佇遐有蜀个伙計.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/barackobama/5630067/South-Carolina-governor-Mark-Sanford-makes-tearful-apology-over-affair.html

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()