Chit-tâi ìn-soat-ki ē-sái liân chiūⁿ-bāng, hō͘ bōe-chheh ê lâng ti̍t-chiap kā chheh sàng hō͘ lí ìn--chhut-lâi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technewsworld.com/story/67401.html?wlc=1245793027

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()