Tī Tang-Turkistan ó͘ tio̍h khiô-lió ê khasekhi, kho-ha̍h-ka kóng khoàⁿ ē chhut chiáu-á ê sı̍t-khó͘ sī khiô-lió kha-jiáu tiong-ng hit-3-ki chńg-thâu-á piàn--ê.

  • Tang-Turkistan: Uihur lâng ê kok. Pháiⁿ-ūn-táu hō͘ Sina-lâng chiàm--khì
  • Khiô-lió
  • Khasekhi

佇 東桃枝序等 挖著 きょうりょう ê かせき,科學家 講 看會出 鳥仔 ê si̍t-kó͘ 是 きょうりょう kha-爪 中央 彼-3-支 指頭仔 變--ê.

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8105513.stm

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()