Dell tī Twitter chhéng 1-ê kháu-chō bōe tiong-kó͘ tiān-náu, thàn 3-pah-bān bí-kim. Twitter pún-sin sī nó͘-sut, iáu bōe khai-sí thàn.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informationweek.com/news/hardware/desktop/showArticle.jhtml?articleID=217801030&subSection=E-Business

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()